<div id="qgukh"></div>

      <em id="qgukh"></em>

      芬蘭語學習網

      • 高級搜索
      • 收藏本站
      • 網站地圖
      • RSS訂閱
      • 設為首頁
      • TAG標簽
      • TAG列表
      • 關鍵字列表

      【芬蘭語語法】§93.2 VERBAL SUFFIXES

      時間:2017-04-10來源:互聯網 進入芬蘭語論壇
      核心提示:New verbs can be derived from both verbs and nominals. Deverbal verbs aremuch more common than denominal ones. The abund
      (單詞翻譯:雙擊或拖選)
       New verbs can be derived from both verbs and nominals. Deverbal verbs are
      much more common than denominal ones. The abundance of deverbal verbal
      suffixes is in fact one of the distinguishing features of Finnish, compared to
      the Indo-European languages.
      First infinitive Derived word
      -ahta- ~ -ähtä- (momentary verb)
      haukku/a bark haukahtaa give a bark
      laula/a sing laulahtaa sing for a moment
      horju/a stagger horjahtaa stagger (‘once’)
      istu/a sit istahtaa sit down
      -aise- ~ -äise- (momentary verb)
      kysy/ä ask kysäistä pop a question
      niel/lä swallow nielaista gulp down
      vetä/ä pull vetäistä give a pull
      -ele- ~ -ile- (frequentative verb)
      aja/a drive ajella drive around
      astu/a step astella step, walk around
      kysy/ä ask kysellä ask repeatedly
      katso/a look katsella look, watch
      kalasta/a fish kalastella be fishing
      kiistä/ä deny, contest kiistellä dispute, quarrel
      -ksi- (frequentative verb)
      ime/ä suck imeksiä be sucking
      kulke/a go kuljeksia stroll
      tunke/a press, shove tungeksia be crowding
      -skele- (frequentative verb)
      etsi/ä look for etsiskellä be searching
      ime/ä suck imeskellä be sucking
      ol/la be oleskella stay, be staying
      oppi/a learn opiskella study
      -skentele- (frequentative verb)
      myy/dä sell myyskennellä be selling
      käy/dä go käyskennellä stroll about
      240 Finnish: An Essential Grammar
      First infinitive Derived word
      -tta- ~ -ttä- (causative verb)
      teh/dä do teettää have…done
      pes/tä wash pesettää have…washed
      kasva/a grow (up) kasvattaa grow, bring up
      elä/ä live elättää support, provide for
      -u- ~ -y- (reflexive verb)
      löytä/ä find löytyä be found
      siirtä/ä move, transfer siirtyä move, be transferred
      tunte/a feel, know tuntua feel, be felt, seem
      vaihta/a change vaihtua change, be changed
      tyhjentä/ä empty tyhjentyä empty
      rakasta/a love rakastua fall in love
      pelasta/a save pelastua be saved
      muutta/a move, change muuttua be changed
      -utu- ~ -yty- (reflexive verb)
      kerät/ä collect keräytyä collect, be collected
      elä/ä live eläytyä enter into the spirit of
      vaivat/a trouble vaivautua bother, take the trouble
      jättä/ä leave jättäytyä surrender
      peri/ä inherit periytyä be inherited
      tunke/a press, shove tunkeutua force one’s way
      -ile- (expresses continuity)
      aika time aikailla delay
      pyörä wheel pyöräillä cycle
      nyrkki fist nyrkkeillä box
      teltta tent telttailla go camping
      pallo ball palloilla play ball
      -oi- ~ -öi- (expresses continuity)
      tupakka cigarette tupakoida smoke
      elämä life elämöidä make a noise
      ikävä longing ikävöidä long for, miss
      hedelmä fruit hedelmöidä bear fruit
      isäntä master, host isännöidä be in charge, act as
      host
      -t-: -ne- (expresses change)
      halpa cheap halvet/a become cheaper
      halpene-
      Word formation 241
      First infinitive Derived word
      huono bad huonot/a become worse
      huonone-
      lyhyt short lyhet/ä become shorter
      lyhene-
      kylmä cold kylmet/ä become colder
      kylmene-
      tumma dark tummeta become darker
      tummene-
      -ta- ~ -tä-
      mitta measure mitata measure
      naula nail naulata nail
      höylä plane höylätä plane
      kuva picture kuvata describe
      hauta grave haudata bury
      -tta- ~ -ttä-
      koulu school kouluttaa educate, train
      lippu flag liputtaa put out flags
      vero tax verottaa tax
      puukko sheath knife puukottaa stab
      -u- ~ -y- (reflexive verb)
      kuiva dry kuivua (become) dry
      tippa dro tippua drip
      ruoste rust ruostua rust
      kostea damp kostua get damp
      頂一下
      (0)
      0%
      踩一下
      (0)
      0%

      熱門TAG: 芬蘭語學習 芬蘭語學習網 芬蘭介紹


      ------分隔線---------- ------------------
      [查看全部]  相關評論
      欄目列表
      推薦內容
      网上购买彩票

       <div id="qgukh"></div>

           <em id="qgukh"></em>

            <div id="qgukh"></div>

                <em id="qgukh"></em>